Verschuivingen in keuzepatronen binnen vmbo en mbo

De afgelopen jaren vertoont de instroom in de vier sectoren een dalende trend. Die trend is versterkt met de introductie van de intersectorale programma's in 2007.  Verhoudingsgewijs is de instroom in de sector landbouw van het vmbo het meest stabiel. De verdeling over de sectoren in het mbo is minder in beweging dan in het vmbo. Ook het mbo krijgt te maken met dalende instroom in onder andere de sectoren economie en techniek. Hier is echter geen sprake van verschuivingen zoals spelen in het vmbo.

Keuze van sectoren binnen het vmbo

Onderstaande figuur toont gegevens voor cohort 2009 t/m 2013.

Keuze van sectoren binnen het mbo

Onderstaande figuur toont gegevens voor cohort 2006 t/m 2010.

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht